top of page
İşyerinde Elektrikçi

Kompanzasyon Pano Malzemeleri

Kompanzasyon panoları, enerji dağıtım sistemlerinde kullanılan bir tür elektrik panosudur ve reaktif güç kompanzasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır.

Reaktif güç kompanzasyonu, elektrik sistemlerindeki endüktif yüklerin (örneğin motorlar, transformatörler) neden olduğu reaktif gücün dengelemesini ve düzeltilmesini amaçlar. Kompanzasyon panoları, bu reaktif güç kompanzasyonunu etkin bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli olan malzemeleri içerir. İşte yaygın olarak kullanılan kompanzasyon pano malzemelerinden bazıları:

  1. Kapasitör Bankaları: Kompanzasyon panolarında, endüktif yüklerin neden olduğu reaktif gücü dengelemek için kapasitör bankaları kullanılır. Kapasitör bankaları, seri veya paralel bağlantılarla kompanzasyon panosuna monte edilir ve reaktif gücü üreten kondansatörlerden oluşur.

  2. Kompanzasyon Röleleri: Kompanzasyon panolarında kullanılan kompanzasyon röleleri, reaktif güç kompanzasyonunu kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılır. Bu röleler, güç faktörü ve reaktif güç düzeyini izler ve kapasitör bankalarının devreye alınmasını veya devreden çıkarılmasını sağlar.

  3. Sigorta ve Kesiciler: Kompanzasyon panolarında, aşırı akım veya kısa devre durumlarında güvenlik sağlamak için sigorta veya devre kesiciler kullanılır. Bu bileşenler, panodaki devreleri ve ekipmanları aşırı akımdan korur.

  4. Ölçüm ve Gösterge Cihazları: Kompanzasyon panolarında, güç faktörü, gerilim, akım ve diğer elektrik parametrelerini ölçmek ve izlemek için ölçüm ve gösterge cihazları kullanılır. Bu cihazlar, kompanzasyon sisteminin performansını takip etmek ve ayarlamalar yapmak için kullanılır.

  5. Kablo ve Bağlantı Elemanları: Kompanzasyon panolarında kullanılan kablolar, bağlantı elemanları ve terminaller, güvenli ve sağlam elektrik bağlantılarını sağlamak için kullanılır. Bu malzemeler, panodaki bileşenlerin birbiriyle ve enerji kaynaklarıyla bağlantısını sağlar.

Bu malzemeler, kompanzasyon panolarının temel bileşenlerini oluşturur. Ancak, kompanzasyon panoları, kullanılan sistem ve uygulamaya bağlı olarak farklı bileşenlerle de donatılabilir. Her uygulama ve proje için uygun malzemelerin seçilmesi, kompanzasyon sisteminin etkinliğini ve güvenliğini sağlamak için önemlidir.

bottom of page